free tracking
ZeljkaBuric

Newsletter

Please enter your e-mail address to subscribe to our newsletter.

Novosti

08-10-2013 20:21 od Zeljka Buric

Novo

Dana 07. listopada 2013. godine upisana sam u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Opširnije ...

08-11-2012 20:09 od Zeljka Buric

VAŽNO!

OVU INTERNETSKU STRANICU FINANCIRAM OSOBNIM SREDSTVIMA.

Opširnije ...

Buduća događanja

Nema nadolazećih događanja.

IZOBRAZBA

14.rujna 2012. godine stekla akademski stupanj doktorice znanosti (pravne znanosti, kaznenopravne znanosti) na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranom doktorskog rada na temu ’Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj’ (mentor: prof. dr. sc. Davor Derenčinović)-od 7.  listopada 2013. godine upisana u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

12. lipnja 2008. godine stekla akademski stupanj magistra znanosti (pravne znanosti, kaznenopravne znanosti) na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranom magistarskog rada na temu ’Zapovjedna odgovornost u međunarodnom i nacionalnom pravu’ (mentor: prof. dr. sc. Ivo Josipović)

Pravni fakultet

Gimnazija "A.G.Matoš" u Samoboru

Osnovna škola u Samoboru

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1999. pratila suđenje Dinku Ljubomiru Šakiću na Županijskom sudu u  Zagrebu

od 1.1.2002. do 11. 1. 2006. godine zaposlenica tvrtke SAM-POS d.o.o. u Samoboru gdje sam radila na pravnim poslovima

od siječnja 2004. do 26. siječnja 2005. volonterka Općinskog i Županijskog suda u Zagrebu

sudjelovala sam u istraživanju za izradu pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva sa međunarodnim konvencijama i preporukama o problemu nasilja u obitelji za Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

od 11. 1. 2006. godine zaposlena kao stručna suradnica u Upravi za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima Ministarstva pravosuđa

04. srpnja 2006. godine položila Državni stručni ispit

od 01. prosinca 2007. zaposlena u Upravi za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa

od travnja 2007. upravna savjetnica u Samostalnom odjelu za strateški razvoj Ministarstva pravosuđa

kao predstavnica Ministarstva pravosuđa, uz predstavnike USKOK-a, Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda za javnu nabavu Vlade RH, Središnjeg državnog ureda za upravu sudjelujem u definiranju sadržaja osnovnog i naprednog tečaja antikorupcijskog programa izobrazbe namijenjenih državnim službenicima te u neposrednoj provedbi kao izlagačica Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006-2008 (tečaj pod nazivom 'Suzbijanje korupcije'-osnovni tečaj)

aktivno sudjelovanje na TAIEX seminarima Anticorruption policies and preventive measures (Opatija, Osijek, Split, Zadar, Dubrovnik)

članica radne skupine za izradu Strategije suzbijanja korupcije i pripadajućeg akcijskog plana – aktivni rad na izradi spomenutih dokumenata

članica radne skupine za izradu Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela nasilja

rješenjem od 15. rujna 2008. raspoređena na mjesto više stručne savjetnice u Upravi za strateški razvoj

od 01. studenog 2008. godine savjetnica u Uredu za ljudska prava Vlade RH

od 12. prosinca 2008. godine članica Vijeća za djecu (Narodne novine 155/08)

od 22. rujna 2009. godine članica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

od 05. srpnja 2010. do 01. srpnja 2012. godine načelnica Sektora za javnu nabavu, ugovaranje i materijalno poslovanje u Tajništvu Ministarstva pravosuđa

od 01. srpnja 2012. godine-načelnica Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa

od listopada 2012. godine- članica Upravljačkog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative i predstavnica Republike Hrvatske

od 24. veljače 2014. - u Centru za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

NAPISANI RADOVI

Procesuiranje ratnih zločina u 20. stoljeću u Europi

Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

Kazneni postupak u samoborskom kraju na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće

Zabrana kloniranja ljudskih bića

Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i osnovna načela kaznenog postupka u okviru UN-a sa posebnim osvrtom na konvencije protiv torture

DNA kao dokazno sredstvo u kaznenom postupku

Pravni mehanizmi borbe protiv korupcije

OBJAVLJENI RADOVI

Zapovjedna odgovornost, Hrvatska pravna revija, studeni 2004. godine

Strategija suzbijanja korupcije- kratka usporedba sa Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006-2008, Hrvatska pravna revija, listopad 2008. godine

Obuka policijskih djelatnika u okviru projekta: Unaprjeđenje sustava Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv korupcije, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol.16, broj 1/2009

Elementi doktrine zapovjedne odgovornosti, Policija i sigurnost, broj 3/2009

ABSTRACT UZ POSTER PREZENTACIJU

Some problems in using DNA profile as the evidence of crime za The fourth European- American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular Medicine

Injury in Indictments and Judgements of the ICTY za 15th International Meeting on Forensic Medicine Alpe- Adria- Pannonia

SUDIONIŠTVO U KONGRESIMA I NA SEMINARIMA

Serious violations of international humanitarian law and criminal responsibility at the ICTY (organiziralo Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb, ožujak 2002.)

The third European- American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular Medicine ( Zagreb, rujan 2003.) gdje su predavači bili:Dragan Primorac (Medicinski fakultet u Splitu), Henry Lee (Connecticut State Police), David Coffman (Florida Department of  Law Enforcement), Chris Asplen (Smith Alling Lane iz Londona), Haskel Pitluck (McHenry Country Circuit Court iz Woodstocka), Moses Schanfield (George Washongton University, DC,USA), Walter Parson (Institute of Legal Medicine iz Innsbrucka) kao i mnogi drugi svjetski priznati znanstvenici

XXI. Post Graduate Course on Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice (Dubrovnik, svibanj 2005.) kom su u vodstvu bili Zvonimir Šeparović, Gerg Ferdinand Kirchhoff (Mito, Japan), Dick Andzenge (St. Cloud, USA) i Elmar G.M. Weitekamp (Leuven,Belgium and Tuebingen, Germany)

The fourth European- American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular Medicine (Dubrovnik, rujan 2005.)

15th International Meeting on Forensic Medicine Alpe- Adria- Pannonia (Pula, svibanj 2006.)

TAIEX seminar o zaštiti osobnih podataka (Zagreb, ožujak 2007.)

Drugi kongres znanstvenika iz domovine I inozemstva (Split, svibanj 2007.)

TAIEX- Data protection for police and juducial cooperation in criminal matters: EU requirements (Zagreb, 16. i 17. listopada 2008.)

Politike zaštite i društvene integracije imigranata i njihova provedba na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini (Trst, 29. lipnja do 02. srpnja 2009.)

Stručno usavršavanje o primjeni novog Zakona o kaznenom postupku (Valbandon, 27. do 30. listopada 2009.)

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma (u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske održan 09. svibnja 2006. godine)

Global Legal Trends in Comparative Perspective  (Pravni fakultet u Zagrebu, 6. i 7. studenoga 2006.)

Javna nabava (u organizaciji Kluba pravnika Zagreba i Pravnog fakulteta, 19. travnja 2007.)

IZLAGANJA

Some Issues and Implications of Rape and Pedophilia and their Victims in Croatia na XXI. Post Graduate Course on Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice

Borba protiv korupcije-usklađivanje međunarodnih dokumenata sa nacionalnim zakonodavstvom i Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006-2008 oba na svim TAIEX seminarima Anticorruption policies and preventive measures (Opatija, Osijek, Split)

Nacionalni program suzbijanja korupcije na osnovnom tečaju Suzbijanje korupcije u Središnjem državnom uredu za upravu

Kratki osvrt na provođenje Nacionalnog programa suzbijanja korupcije na konferenciji Civilno društvo u Hrvatskoj-radovi u tijeku, 14. lipnja 2007. godine

Osvrt na provedeno u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije 12. listopada 2007. godine- Predstojeći koraci u provedbi Nacionalnog programa suzbijanja korupcije: uloga civilnog društva stručno savjetovanje u organizaciji Ureda za udruge

Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006-2008 i međunarodnopravni izvori o uvođenju odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela na radionici 'Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela' u organizaciji Pravosudne akademije

STRANI JEZICI

aktivno- engleski jezik

pasivno- talijanski i njemački jezik

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA

članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu i Međunarodnog kriminalističkog udruženja te pridružena članica Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca

SVE OSTALO- SLOBODNO UPITAJTE NA KONTAKT MAIL....