free tracking
ZeljkaBuric

Newsletter

Please enter your e-mail address to subscribe to our newsletter.

Novosti

08-10-2013 20:21 od Zeljka Buric

Novo

Dana 07. listopada 2013. godine upisana sam u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Opširnije ...

08-11-2012 20:09 od Zeljka Buric

VAŽNO!

OVU INTERNETSKU STRANICU FINANCIRAM OSOBNIM SREDSTVIMA.

Opširnije ...

Buduća događanja

Nema nadolazećih događanja.

Doktorska dizertacija: Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj

DOKTORAT bez priloga.pdf DOKTORAT bez priloga.pdf (1.1 MB)

O radovima koji se ovdje nalaze....

 

*** STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE- KRATKA USPOREDBA SA NACIONALNIM PROGRAMOM SUZBIJANJA KORUPCIJE 2006-2008

(rad je objavljen u Hrvatskoj pravnoj reviji za listopad 2008. godine)

Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006-2008 donesen je za razdoblje od dvije godine. Kako se približavao krajnji rok primjene spomenutog Programa, Hrvatski sabor je na 5. sjednici, 19. lipnja 2008. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije.

-rad je dostupan u prilogu pod nazivom STRATEGIJE

*** OBUKA POLICIJSKIH DJELATNIKA U OKVIRU PROJEKTA 'UNAPRJEĐENJE SUSTAVA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE'

(objavljeno u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu, br. 1/09)

Dana 28. veljače 2008. godine započeo je projekt PPF (Phare) 2005 'Unaprjeđenje sustava Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv korupcije'. Određen je rok od šest mjeseci kao planirani rok provedbe projekta u Ministarstvu unutarnjih poslova. Sukladno planiranim aktivnostima u projektu, dana 16. i 17. srpnja 2008. godine, u prostorijama Policijske uprave osječko-baranjske održan je jedan u nizu seminara koji su se održavali diljem Republike Hrvatske.

-rad je u prilogu pod nazivom: PROJEKT-MUP

*** PRAVNI MEHANIZMI U BORBI PROTIV KORUPCIJE

(rad je neobjavljen)

Rad prikazuje međunarodne dokumente za suzbijanje korupcije i njihovu implementaciju u Republici Hrvatskoj.

-rad je dostupan pod nazivom: SUZBIJANJE KORUPCIJE- PRAVNI MEHANIZMI

***ZAPOVJEDNA ODGOVORNOST U MEĐUNARODNOM I NACIONALNOM PRAVU

(magistarski rad)

Zapovjedna je odgovornost institut općeg dijela kaznenog prava. Ona uređuje osobnu odgovornost pojedinca. U središte interesa ovaj je institut došao tek osnivanjem ad hoc sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, a posebno osnivanjem stalnog Međunarodnog kaznenog suda. Pravila međunarodnog kaznenog prava, statuta spomenutih ad hoc sudova, te Rimskog statuta[1] zahtijevala su promjene nacionalnog zakonodavstva, te je time izvršen znatan utjecaj i na pravo Republike Hrvatske.

- rad je dostupan u prilogu pod nazivom: MAGISTARSKI RAD

*** KAZNENI POSTUPAK U SAMOBORSKOM KRAJU NA PRIJELAZU IZ 18. U 19. STOLJEĆE

(neobjavljen rad- SEMINARSKI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU)

Samobor, kao slobodni kraljevski grad suočavao se s jedne strane sa surovim životom tog doba, posebno nižih staleža i s druge strane mnoštvom raznovrsnih propisa, pa i onih koji nigdje drugdje nisu zabilježeni. Život je nerijetko pisao i svoje zakone i ponašanje prema njima. Ipak, reda je moralo biti što svjedoče već požutjeli i ponekad jedva čitljivi dokumenti.

-rad je dostupan u prilogu pod nazivom KAZNENI POSTUPAK-SAMOBOR-19.st.

*** ZABRANA KLONIRANJA LJUDSKIH BIĆA

(neobjavljen rad-SEMINARSKI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU)

Tema ovog rada je genetika i korištenje saznanja iz genetike te njihovo ispreplitanje sa kaznenim i kazneno procesnim pravom.

-tekst je dostupan u prilogu pod nazivom KLONIRANJE

***PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA U 20. STOLJEĆU U EUROPI

(diplomski rad)

Tolike žrtve, a čovječanstvo nikako da ratovima nešto nauči na vlastitoj ili tuđoj povijesti.

-rad je dostupan u prilogu pod nazivom DIPLOMSKI

*** KAZENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA

(neobjavljen rad-SEMINARSKI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU)

Glava, glava XIV. Kaznenog zakona, u meni pobudila toliku pažnju. U isto vrijeme u meni se sakupio užas na ljude koji su sposobni počiniti takva djela ali i osjećaj za ljude koji postaju žrtve. A posebno ako su to djeca.

-rad je dostupan u prilogu pod nazivom SEKSUALNI DELIKTI

*** DNK KAO DOKAZNO SREDSTVO U SUDSKOM POSTUPKU

(neobjavljen rad-SEMINARSKI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU)

Svaki identitet (vizualni, zvučni...) moguće je izmjeniti ali DNK identitet ostaje neizmjenjen od rođenja do smrti. To svojstvo daje mogućnost tijelima kaznenog postupka da sa sigurnošću otkriju počinitelje kaznenih djela.

-rad je dostupan u prilogu pod nazivom DNK